adbone®BCP

Produkt:
adbone®BCP to syntetyczne tworzywo ceramiczne do wypełniania ubytków kostnych. Stanowi on mieszaninę dwóch typów fosforanu wapnia — ortofosforanu wapnia i hydroksyapatytu.

Skład:
Dwufazowe ceramiczne tworzywo porowate 75 % hydroksyapatytu (+/- 5 %) Ca10(PO4)6(OH)2 i 25 % ortofosforanu wapnia (+/- 5 %) Ca3(PO4)2

Forma i przechowywanie:
Tworzywo ceramiczne z fosforanu wapnia jest wytwarzane w postaci bloków, gran­ulek, walców i klinów. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Właściwości i efekty:
Dzięki składowi chemicznemu zbliżonemu do fazy mineralnej ludzkiej kości oraz otwartej porowatości umożliwiającej całkowitą waskularyzację implantu tworzywo ceramiczne z fosforanu wapnia odznacza się dużą szybkością osseointegracji. Ze względu na wyższą rozpuszczalność ortofosforanu wapnia niż hydroksyapatytu tempo resorpcji może osiągnąć optymalny poziom zgodny z fizjologią komórek kości.

Zastosowania:
Tworzywo ceramiczne z fosforanu wapnia jest przeznaczone do wypełniania ubytków kostnych lub wad kośćca, które nie mają wpływu na stabilność struktury kostnej. Ostrzeżenie: Tworzywo ceramiczne z fosforanu wapnia nie może być poddawane żadnym obciążeniom me­chanicznym.

Wskazania do wszczepienia:
1. adbone®BCP można stosować w postaci bloków lub granulek.
2. adbone®BCP w postaci granulek ułatwia wypełnianie nieregularnych przestrzeni.
3. Implant należy zaimpregnować krwią pacjenta lub przeszczepem autologicznym szpiku kostnego.
4. adbone®BCP należy umieścić tak, aby stykał się z tkanką kostną. Powierzchnia kości musi być odświeżona i lekko krwawić.
5. Wypełnianie należy zakończyć lekkim ubiciem.
6. Ranę należy całkowicie i szczelnie zamknąć.
7. Połączenie tworzywa adbone®BCP z jakąkolwiek substancją medyczną podczas wszczepiania odbywa się na wyłączną odpowiedzialność chirurga.

Efekty niepożądane:
Nie odnotowano żadnych niepożądanych efektów ubocznych.

Przeciwwskazania:
Podobnie, jak przy każdym przeszczepie kostnym: ostre lub przewlekłe stany zapalne w miejscu zabiegu, skutki metaboliczne oraz miejsca w kośćcu, które mogą spowodować przedostanie się cząsteczek tworzywa ceramicznego do jam stawowych lub szczelin wynikających z przepukliny oponowej lub w których niemożliwa jest stabilizacja ubytku.

Sterylność:
Produkt jest sterylnie zapakowany w dwa worki foliowe i poddany działaniu promieniowania gamma w dawce przynajmniej 25 kGy. Sterylność jest zapewniona pod warunkiem, że opakowanie jest nienaruszone. NIE STERYLIZOWAĆ PONOWN­IE. Do jednorazowego użytku.

Zalety:
Brak ryzyka immunologicznego, brak ryzyka infekcji, nieprzepuszczanie promieniowania rentgenowskiego, uniknięcie bolesnego usuwania przeszczepu autologicznego, skrócenie czasu operacji.

PLIKI DO POBRANIA:
Ulotka adbone®BCP
Badania kliniczne adbone®BCP

adbone®TCP

Produkt:
adbone®TCP to syntetyczne tworzywo ceramiczne, składające się w 99,9% z ortofosforanu wapnia (beta-TCP), które służy do wypełniania ubytków kostnych.

Skład:
Ceramiczne tworzywo porowate 99,9% ortofosforanu wapnia, Ca3(PO4)2

Forma i przechowywanie:
Tworzywo ceramiczne z fosforanu wapnia jest wytwarzane w postaci bloków, gran­ulek, walców i klinów. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Właściwości i efekty:
Makroporowatość tworzywa adbone®TCP zapewnia świetną osseointegrację, a także całkowitą waskularyzację implantu wskutek otwartej porowatości. adbone®TCP jest tworzywem wysoce bioaktywnym i podlega całkowitej lub częściowej resorpcji. Jest zastępowane przez kość w trakcie procesu gojenia.

Zastosowania:
Tworzywo ceramiczne z fosforanu wapnia jest przeznaczone do wypełniania ubytków kostnych lub wad kośćca, które nie mają wpływu na stabilność struktury kostnej. Ostrzeżenie. Tworzywo ceramiczne z fosforanu wapnia nie może być poddawane żadnym obciążeniom me­chanicznym.

Wskazania do wszczepienia:
1. adbone®TCP można stosować w postaci bloków lub granulek.
2. adbone®TCP w postaci granulek ułatwia wypełnianie nieregularnych przestrzeni.
3. Implant należy zaimpregnować krwią pacjenta lub przeszczepem autologicznym szpiku kostnego.
4. adbone®TCP należy umieścić tak, aby stykał się z tkanką kostną. Powierzchnia kości musi być odświeżona i lekko krwawić.
5. Wypełnianie należy zakończyć lekkim ubiciem.
6. Ranę należy całkowicie i szczelnie zamknąć.
7. Połączenie tworzywa adbone®TCP z jakąkolwiek substancją medyczną podczas wszczepiania odbywa się na wyłączną odpowiedzialność chirurga.

Efekty niepożądane:
Nie odnotowano żadnych niepożądanych efektów ubocznych.

Przeciwwskazania:
Podobnie, jak przy każdym przeszczepie kostnym: ostre lub przewlekłe stany zapalne w miejscu zabiegu, skutki metaboliczne oraz miejsca w kośćcu, które mogą spowodować przedostanie się cząsteczek tworzywa ceramicznego do jam stawowych lub szczelin wynikających z przepukliny oponowej lub w których niemożliwa jest stabilizacja ubytku.

Sterylność:
Produkt jest sterylnie zapakowany w dwa worki foliowe i poddany działaniu promieniowania gamma w dawce przynajmniej 25 kGy. Sterylność jest zapewniona pod warunkiem, że opakowanie jest nienaruszone. NIE STERYLIZOWAĆ PONOWN­IE. Do jednorazowego użytku.

Zalety:
Brak ryzyka immunologicznego, brak ryzyka infekcji, nieprzepuszczanie promieniowania rentgenowskiego, uniknięcie bolesnego usuwania przeszczepu autologicznego, skrócenie czasu operacji

PLIKI DO POBRANIA:
Ulotka adbone®TCP
Badania kliniczne adbone®TCP


Zainteresowany?

Zamów pod nr naszej infolinii sprzedażowej: +48 514 450 900
lub umów się z przedstawicielem.